Communicatie Support

Naast het verwerken en vertalen van teksten, beschikt Flexius over een extra service voor de REDACTIE en OPMAAK van jaarverslagen, huisorganen, folders, brochures en direct mail brieven. U kunt ook bij ons terecht voor het ontwerp en de lay-out van uw internet pagina’s, eventueel in meerdere talen. Communicatie Support is speciaal in het leven geroepen voor bedrijven en organisaties die ‘iets meer’ willen met hun teksten.

Vakmensen maken van uw presentatie een verzorgd eindproduct. Snel, deskundig en zonder de hoge kosten van een reclamebureau.

Inhoudelijke presentatie

Een goede tekst moet zowel informeren als stimuleren.
Communicatie Support slankt uw tekst af waar dat nodig is en schaaft de afzonderlijke onderdelen bij tot een goedlopend en helder verhaal.

Communicatie Support werkt aan Communicatiekracht. Het betrekken van de lezer bij de tekst en het vasthouden van de aandacht vormen een belangrijk specialisme. Extra zorg wordt in dit opzicht besteed aan kopregels.
Deze vormen de hoogspanningskabels in uw contact met de lezer.

Communicatie is tweerichtingsverkeer. Uw teksten moeten daarom onderhoudend zijn, de lezer aanspreken op het juiste informatieniveau en vragen beantwoorden. Communicatie Support bekijkt niet alleen stijl en spelling, maar stelt zich ook op als een kritische ontvange

Visuele presentatie

Nodigt uw tekst ook visueel uit tot (verder) lezen?

Kan de (haastige) lezer er snel zijn weg in vinden?
Een overzichtelijke indeling en opmaak leveren hieraan een
belangrijke bijdrage.

De aantrekkelijkheid van teksten kan verder worden verbeterd door gebruikmaking van kaders, wisseling van lettertype, corpsgrootte en eventuele toevoeging van illustraties. Professionele communicatie vraagt om professionele aandacht. Communicatie Support kijkt kritisch naar wat u te vertellen heeft en de wijze waarop u dit doet.

Wij helpen u graag, neem contact op